Služby

Predaj - Kúpa - Prenájom

Naša realitná kancelária sprostredkováva predaj – kúpu a prenájom nehnuteľností viac ako s 20 ročnou praxou. V prípade predaja a kúpy nehnuteľnosti je možné výhradné a nevýhradné sprostredkovanie.

Rozdiel medzi výhradným a nevýhradným sprostredkovaným:

Nevýhradné
zastúpenie
Výhradné
zastúpenie
Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti
Fotodokumentácia Nehnuteľnosti
Fotodokumentácia Nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa
Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny
Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj - usmernenie poradcov z oblasti homestagingu
Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch
Propagácia Nehnuteľnosti v printových médiách
Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami
Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami mimo pracovných dní
Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy
Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy prostredníctvom advokátskej kancelárie
Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom
Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Osobná asistencia pracovníka RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti
Úhrada poplatku za úradné overenie podpisu predávajúceho na kúpnych zmluvách (max. 15 podpisov)
Úhrada poplatku vo výške 66 EUR za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
Úhrada časti poplatku za urýchlený vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností (100 EUR)
Exkluzívna starostlivosť o klienta

takto označená služba je súčasťou rozsahu poskytovaných služieb

takto označená služba nie je súčasťou rozsahu poskytovaných služieb

Mám záujem

STAROSTLIVOSŤ O BÝVANIE A
SPRÁVA PRENÁJMU

Klientom ponúkame aj starostlivosť o bývanie. Správu bytu v prípade nájmu po celú dobu nájmu ako aj ukončení nájmu.

Touto službou klientovi odpadávajú starosti s obhliadkami a hľadaním nájomníkov alebo kupujúcich pre jeho nehnuteľnosť ako aj nepríjemnosti, ktoré môžu nastať v prípade nájmu (poruchy, havárie). Tieto všetky náležitosti ale i mnoho iného naša realitná kancelária vybavuje za klienta.

Klient z pravidla pri starostlivosti o bývanie, správe prenájmu a pod. zanecháva kópiu kľúčov v realitnej kancelárií. Pri odovzdaní kópií kľúčov klient dostáva protokol o odovzdaní kľúčov v realitnej kancelárií.

Týmto odpadáva klientovi starosť s kontrolou nehnuteľnosti, nájomníkov a pod.

Mám záujem

FINANČNÉ PORADENSTVO

Finančné poradenstvo ponúkame prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti. Je bezplatné a umožňuje klientovi získať financovanie jeho vysnívaného bývania.

Mám záujem

SŤAHOVANIE A ZARIAĎOVANIE

Sťahovanie rýchlo a výhodne prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti, ktoré Vám umožní presťahovanie bez starostí.

Mám záujem

Máte záujem o naše služby?